Terug naar de winkel

Betalingsherinnering ontvangen, maar wel betaald

Als u een betalingsherinnering heeft ontvangen en wel heeft betaald dan kunnen er twee opties gaande zijn:

U heeft per ongeluk meerdere bestellingen geplaatst, waarvan maar één bestelling betaald is. Controleer of het factuurnummer van de betalingsherinnering overeenkomt met het betalingskenmerk van uw betaling. Als dit niet overeenkomt dan kunt u antwoorden op de betalingsherinnering dat de bestelling geannuleerd moet worden.

Uw betaling is nog niet ontvangen. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat uw betaling via een andere bank dan de Rabobank is gedaan. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij uw bestelling door naar de afdeling productie. U ontvangt hier dan een automatisch gegenereerd bericht over.